Reiki

Reiki

Reiki je terapeutická alternativní metoda, jež vede kromě harmonizace a pomoci k uzdravení fyzického těla také k rozvoji osobnosti. Reiki nám přináší zpět vše-pronikající životní energii a pomáhá nám, abychom začali opět mít rádi a ctít sami sebe, ale také, abychom začali vědomě pracovat na způsobu svého myšlení i cítění, na změně svých životních postojů.

Z čistě technického pohledu je Reiki jednou z mnoha metod patřících do čchi-kungu, postupů aktivujících a harmonizujících naše osobní Já a spojujících nás s vesmírnou energií. Na rozdíl od čchi-kungu je však vesmírná energie přenášena na studenta ve formě ,,naladění“učitelem Reiki a nikoliv prostřednictvím cvičení a dlouholeté praxe.

Všechny nemoci jsou v podstatě projevem disharmonie v oblasti životní síly. K ní dochází na základě projevů egoismu, nespokojenosti, negativních myšlenek i slov všeho druhu, ale také nesprávnou životosprávou, pobytem v oblasti s vyšším patogenním zářením, nezdravým životním stylem. Harmonie v oblasti životní energie se projevuje naopak elánem, zdravím, radostí ze života, pozitivním postojem k ostatním lidem i všemu vesmíru.

Terapie Reiki prováděná zkušeným praktikem pomáhá při harmonizaci i udržení optimálního zdravotního stavu, zlepšuje také účinnost jiných druhů terapie. Terapii Reiki může klient cítit jako teplé záření nebo naopak jako mrazivé mravenčení, které protéká jeho fyzickým tělem i kolem něj. Reiki sjednocuje celou osobu (tělo, psychiku i bytostné Já), vytváří mnoho prospěšných efektů včetně relaxace, pocitů harmonie, klidu. Energie Reiki svými frekvencemi, vyššími než má běžně energetické pole člověka, pomáhá též k rozvoji tzv. mimosmyslového vnímání, zvyšuje intuici.

Energie Reiki aktivuje přirozenou tělesnou schopnost obnovit si své zdraví. Měla by nám pomoci pochopit, že právě naše myšlenky, emoce a postoje k životu určují náš zdravotní stav, náš život, naše okolí. Energie Reiki jde do hlubších úrovní osoby, kde má každá nemoc svůj původ. Pravidelné používání energie Reiki pomáhá rozpouštět zablokované energie, očišťuje tělo, mysl i emoce od toxinů a snaží se vytvořit stav rovnováhy. Energie Reiki podporuje přirozenou schopnost buněk lidského těla obnovovat se k dokonalosti, tudíž tato metoda urychluje a povznáší všechny postupy klasické i alternativní medicíny. Posiluje v nás i schopnost převzít odpovědnost za své zdraví, svůj život, a pomáhá nám učinit nutné změny v našich postojích i v našem životním stylu, jež jsou potřebné ke šťastnějšímu, plnohodnotnějšímu a zdravějšímu životu.

 

 

Kombinace masáže a reiki:

Reiki

Masáž pomocí energie reiki není jen klasickou masáží. Jde o působení energií reiki na na energetická centra člověka – na čakry, energetické dráhy apod. Energie se však dostane i k těm, kteří mají s relaxací problémy a neumějí vypnout neustálý tok myšlenek. Způsobů jakým masér – reikista pracuje s klientem, existuje bezpočet, a dá se říci, že každý jednotlivec si časem vytvoří svůj vlastní systém práce s energií. Základem je působení na čakry, odstranění bloků, které brání jejich správné funkci a jejich vyladění. Cílem zákroku je doručit tělu univerzální energii reiki a povzbudit organismus k samoléčbě a spontánní regeneraci. Přestože jsou někteří lidé velmi skeptičtí, je prokázáno, že regenerační schopnost lidského organismu je téměř zázračná, jen je zapotřebí mu dodat správné impulsy.

Účinky reiki masáže na uvolnění vnitřního napětí, stresu z práce nebo nadmíry povinností a celkové psychické osvěžení jsou okamžité. Úsměvy klientů, či uvolněné rysy jejich tváří a rozzářené oči při odchodu jsou toho důkazem a nejmilejší odměnou terapeuta.